KVKK Aydınlatma Metni

Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi 
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi, 6698 sayılı KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, bunların aktarımı, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu "Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi" tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, merkezin ve faaliyetlerinin tanıtılması, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yükseköğretim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin karşılanması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistikî ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitesi, mobil uygulamalar ve diğer iletişim kanallarının kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak, can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Verilerin, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi, araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılması gibi amaçlarla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi nezdindeki hizmetlerin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğin temin edilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş ortaklarına, kamu kurumlarına ve diğer yetkili kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, web sitelerine yapılan başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu formlar, adli kayıtların taranması gibi yöntemlerle toplanacaktır. Bu veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarını kullanabilirler. Bu haklarınızı kullanmak için Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi'ne yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun Uygulanmayacağı Haller
KVKK hükümlerinin uygulanmayacağı haller ile ilgili olarak KVKK'nın ilgili maddelerine bakınız.
KVKK hakkında daha fazla bilgi almak için www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

Kayıt ve Randevu

Kayıt ve randevu için hemen iletişime geçin, erken dönem kayıt fırsatlarından yararlanın.

İLETİŞİME GEÇİN
Copyright 2024. Tüm Hakları Saklıdır.