Kurallar ve Yönergeler


ATATEPE ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ YÖNERGESİ

AMAÇ


Bu yönergenin amacı, Atatepe öğrenci Yaşam Merkezinde kalacak olan Konaklayanlarda aranan şartları, Yaşam Merkezi işletmeesaslarını, Konaklayan disiplin işlemleri ile Yaşam Merkezinin denetimine ait usul ve esasları saptamaktır.

KAPSAM


Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi Müdürlüğü personelini, Yaşam Merkezi binalarında yaşayan tüm Konaklayanları velilerini vemisafirlerini kapsar.

REFERANSLAR


MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Barınma Birimleri Yönetmeliği
Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliği

TANIMLAR


Yaşam Merkezi Komisyonu: Kurucu Temsilcisi, Yaşam Merkezleri Gelişim Destek Koordinatörü , Yaşam Merkezi Müdürü, Yaşam Merkezi Yönetim Memurlarından oluşur.
Akademik Takvim: Öğretim yılını kapsayan takvim.
Mütevelli Heyeti: Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş.’nin en yüksek karar organı olup, Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş.’nin tüzel kişiliğini temsil eder.
Mali İşler Müdürlüğü: Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri Mali İşler Müdürlüğü, idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar
ATASIS: Konaklayanların tüm bilgilerinin bulunduğu yazılım programının ismi.
Konaklanan: İşbu Konaklama ve Hizmet Sözleşmesi’ne ek olan Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri yaşam merkezi yönergesine göre hizmet ve kuralları belirlenen Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri A.Ş. bünyesinde yer alan öğrenci odalarından Konaklayan’a tahsis edilen oda, yatak ve hizmetlerdir
Konaklayan: Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezinde kendisine gösterilmiş öğrenci odasında konaklayan ve Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi Tarafından verilen hizmetlerden yararlanan, Veli’sinin bu sebeple sözleşme yaptığı ve Veli ile aynı mali sorumluluğa sahip kişidir.
Veli: Konaklayanın faydalanması için hizmeti talep eden ve bu hizmetten doğan mali sorumlulukları üstlenen kişidir. Konaklayanın sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz eklerinden sayılan Atatepe ÖYM yaşam merkezi yönergesi kurallarına uyacağını, bu durumdan kendisinin de aynı derecede sorumlu olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eden kişidir.
Yaşam Merkezi Yönetim Memuru: Konaklanan Yaşam Merkezlerinde, belirlenmiş standartlar çerçevesinde, Yaşam Merkezlerinde kalmaya hak kazanmış Konaklayanlara, rahat ve huzurlu bir ortamda barınma imkanı sunarken, hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerin, Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri Konaklayan Yaşam Merkezi Yönergesi esaslarına göre işleyiş, takip ve kontrol süreçlerini yürüten personel.
Eğitim Yılı: 5 Eylülde başlayıp 30 Haziran’da sona eren dönemi ifade eder.
Konaklama ve Hizmet Sözleşmesi: Konaklayan ile Hizmet veren arasında yapılan, 5 Eylül-30 Haziran arasını kapsayan karşılıklı bağlayıcı sorumlulukları içerir sözleşmedir.
Hizmet Bedeli: 5 Eylül- 30 Haziran arasını kapsayan ücrettir ve peşin olarak alınır. Aylık ücret uygulaması yoktur.
Taksit Tutarı : Taksitli ödeme talebinin hizmet veren tarafından uygun görülmesi halinde taraflar arasında yapılan vadeli ve taksitli ödeme şartları sözleşme ekinde belirtilmiştir. Her bir vadede ödenmesi gereken miktarı belirtir.
Ziyaretçiler / Misafir: Hacettepe öğrencisi ve 1.dereceden akrabayı temsil eder. (Lütfen ziyaretçi kabul şartlarını okuyunuz.)

YÖNTEM


1.YAŞAM MERKEZİNE KABUL VE YAŞAM MERKEZİ YÖNETİMİ

1. Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri, Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. Genel Sekreteri’nin başkanlığında toplanan Yaşam Merkezi Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda Yaşam Merkezi Müdürü tarafından yönetilir.
2. Her yıl Yaşam Merkezleri Konaklayan kabul ve yerleştirme işlemi, o öğretim yılındaki mevcut Yaşam Merkezi kapasitesi ve tespit edilen ilkelere uygun olarak yapılır.
3. Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri Yaşam Merkezi binaları, her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl ki ihtiyaca ve fiziki şartlara göre kontenjanını belirler
4. Yaşam Merkezlerine Kabul ve Terk tarihleri her yıl akademik takvime göre Yaşam Merkezi Komisyonu tarafından belirlenir..
5. Yaşam Merkezi kurallarına uymadıklarından dolayı uyarı ve/veya kınama cezası alan Konaklayanlar Yaşam Merkezinden çıkarılabilirler ve/veya sonraki yıllarda Yaşam Merkezi Komisyonu kararı ile Yaşam Merkezlerine yerleştirilmeyebilirler. Konaklayanların kural ihlalleri nedeni ile almış oldukları yazılı/sözlü uyarı ve kınama cezaları Atatepe Yaşam Merkezleri’ndeki kayıt süreleri boyunca muhafaza edilir
6. Bağlı olduğu üniversiteden herhangi bir sebepten dolayı uzaklaştırma cezası almış Konaklayanların Yaşam Merkezleri ile de ilişiği kesilebilir ve/veya sözleşmesi tek taraflı olmak üzere fesih edilebilir
7. Konaklayanların disiplin suçu nedeniyle bağlı olduğu üniversite ile ilişiği kesilmiş ise Yaşam Merkezleri ile de ilişiği kesilir ve/veya sözleşmesi tek taraflı olmak üzere fesih edilebilir.
8. Yaşam Merkezlerinde Kalış süresi 5 Eylül ile 30 Haziran arasıdır. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ile yarı yıl tatilleri bakım onarım tadilat ve hazırlık aylarıdır.

2.BAŞVURU VE KAYIT

1. Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nce belirlenmiş olan tarihler arasında Yaşam Merkezlerine bireysel olarak başvuruda bulunulur.
2. Yaşam Merkezi kabul şartlarına uygunluk teşkil eden başvurulardan Yaşam Merkezi yönetimince onaylanan liste doğrultusunda kabul yapılır. Yaşam Merkezine başvurusu kabul edilen Konaklayanlar, kabul edildiklerine dair bilgilendirilir. Konaklayan kendisine bildirilen süre içerisinde ilan edilen hesaba ödemesini gerçekleştirir. Bu süre içinde mali işlemlerini tamamlamayan Konaklayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar ve Konaklayanların Yaşam Merkezi hakları yedek listedeki diğer başvuru sahiplerine Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından devredilir.
3. Yaşam Merkezi başvurusu kabul edilmiş olan Konaklayanın kayıt işlemini tamamlaması ve Yaşam Merkezine yerleşmesi için gerekli olan aşağıdaki belgeler belirtilen süre içerisinde öğrenci işleri ofisine teslim edilir.

 • 2 adet son 2 aylık dönemde çekilmiş olan vesikalık fotoğrafı
 • Vukuatlı ve ikametgahlı nüfus kayıt dökümünü
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini
 • Adli sicil kaydını
 • Öğrenci Belgesini
 • Toplu yaşama engeli olmadığına dair sağlık raporu
 • Kan grubu testi
 • Özel sağlık sorunu var ise buna dair raporu


4. Taksitli ödeme başvurusunda bulunanlar için borçlunun ve kefilin çalışma durumlarını ve gelirlerini gösteren belge
5. Konaklayan yabancı uyruklu ise emniyet makamlarından alınacak Türkiye’de oturma izni verildiğine dair belgeyi, pasaportunun tasdikli fotokopisini ve İnterpol’den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair belgeyi hazırlayarak Yaşam Merkezi kaydı sırasında Yaşam Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teslim eder.
6. Konaklayanlar Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. ile bir eğitim yılı süreli Yaşam Merkezi sözleşme ve yönergesi ile taksitli ödeme yapıyorlar ise sözleşmeye bağlı senetlerini imzalamak zorundadırlar.
7. Kayıt işleminin tamamlanması için istenilen tüm belgelerin, imzalanmış sözleşme ve senetlerin ilgili ofise teslimi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi biri zamanında gerçekleşmezse kayıt işlemi iptal olur.

 

3.YAZ DÖNEMİ KALMA ŞARTLARI VE YAZ OKULU KAYITLARI

 1. Sözleşmesini yenilememiş olan öğrenciler
  1. Yaşam merkezinden son çıkış tarihi 30 Hazirandır.
  2. Sözleşmesini yenilememiş ama yaz okulunda yaşam merkezinde konaklamak isteyen öğrenciler bu isteklerini yazılı olarak talep ederler. O yılki iş takvimi, açılabilecek kontenjan ve uygun oda sayısı uygun olur ise yaşam merkezince kabul işlemleri onaylanıp tamamlandıktan sonra belirlenen tarihler arasında ve ücret karşılığında kalabilirler.
 2. Yaşam Merkezine hiç kayıt yaptırmamış öğrenciler
  1. Yaz okulunda yaşam merkezinde konaklamak isterler ise bu isteklerini yazılı olarak talep ederler. O yılki iş takvimi, açılabilecek kontenjan ve uygun oda sayısı uygun olur ise yaşam merkezince kabul işlemleri onaylanıp tamamlandıktan sonra belirlenen tarihler arasında ve ücret karşılığında kalabilirler.
 3. Sözleşmesini yenileyen öğrenciler
  1. Disiplin cezası olmayan ve ödemelerinde aksama bulunmayanlar yaşam merkezi yönetiminin uygun görmesi halinde yaz döneminde eşyalarını odalarında muhafaza edebilirler.
  2. Yaz döneminde veya yaz okulu için kalmak isteyen öğrenciler taleplerini belirtilen tarihler içerisinde yazılı olarak idareye bildirirler. O yılki tadilat programına göre odaları uygun ise odalarında değil ise başka bir odada belirlenen kontenjan sayısına göre ve belirlenen tarihler arasında ücret karşılığında konaklayabilirler

 

4.YAŞAM MERKEZİ MALİ HUSUSLAR

1. Yaşam Merkezlerinde ücret karşılığında kalınır. Her eğitim-öğretim yılına ait Yaşam Merkezi ücreti, bir önceki yıl içinde Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. Mütevelli Heyeti’nce eğitim yılı ücreti olarak belirlenir.
2. Hizmet bedeli: 05 Eylül- 30 Haziran arasını kapsayan ücrettir ve peşin olarak alınır. Aylık ücret uygulaması yoktur. Taksitli ödeme yapmak isteyen konaklayanların başvurularından durumu uygun görülenler taksitli ödeme yapabilir. Vade tarihi sözleşme tarihini geçmemek üzere takside bölünerek ödeme yapılabilir ancak önceki yıllarda taksit ödemelerini aksatanlara vadesinde ödeme yapmayanlara ve disiplin cezası olanlara vade yapılmaz. Vade tarihinden önce çıkış yapılması halinde çıkış yapılmadan önce sözleşmenin 9. Maddesinde açıklandığı şekilde nihai hesap yapılır. Vadesi gelmemiş dahi olsa borca dahil olan bakiye ve ayrıca varsa hasar, tamirat, ekstra temizlik gibi hesabına işlemiş tüm alacaklarla birlikte bir seferde ve peşin olarak kapatılır.
3. Vadesi gelen her taksit ödendiğinde konaklayan o vadeye ait senedini bağlı bulunduğu yaşam merkezinin ön muhasebe bürosuna gelerek ayın 10ile 20 si arasında elden teslim alır.
4. Odalarda meydana gelebilecek olan hasarlara, Konaklayanın kullanım hatasından kaynaklanan onarım ve tamirat masraflarına, Konaklayanın almış olduğu ekstra hizmet veya misafir konaklama ücretlerinden biri veya birkaçının ödememesine karşın her konaklayandan o yıl açıklanan ilk defa kayıt olacaklar için belirlenen hizmet bedelinin %10’u tutarında hasar teminat senedi alınır. Sözleşme sonunda konaklayan tarafından yaratılmış hasar var ise ve ödemesi yapılmamış ise bu tutar hasar teminat senedinden tahsil edilir. Herhangi bir hasar oluşmamış veya hasar bedeli ödenmiş bakiye kalmamış ise sözleşmenin sona erme tarihinde konaklayan bulunduğu yaşam merkezinin ön muhasebe bürosuna gelerek hasar teminat senedini teslim alır.
5. Veli veya Konaklayan tarafından, Konaklanan’a ait eğitim yılı Konaklama ve Hizmet Bedelinin taksitleri vadesi geldiğinde peşin olarak Atatepe ÖYM A.Ş.’nin ilan ettiği hesabına Konaklama ve Hizmet Bedeli olarak konaklayanın adı ile yatırılacaktır.
6. Atatepe ÖYM A.Ş., Veli veya Konaklayan’a yazılı olarak veya sms ile bildirimde bulunarak ödeme yerinde değişiklik yapabilir.
7. Herhangi bir takside ait ödeme makbuzu daha önceki vadelerdeki taksitlere ait Konaklama ve Hizmet bedelinin taksitlerinin ödendiğine delalet etmez. Veli ve Konaklayan, tüm Konaklama ve Hizmet taksitlerinin ödemelerini makbuz ile kanıtlamak zorundadır.
8. Bankamatiklerden yapılan ödemelerde konaklayanın ismi gözükmediği için hesaplarına işlenemez. Taksitin hesaba işlenebilmesi için aynı gün bankamatik makbuzunun konaklayanın isim ve soyismi yazılarak bağlı bulunan yaşam merkezinin muhasebe birimine fakslanması ile tutar hesaba işlenir.
9. Yaşam Merkezlerinde ücret sadece konaklamak içindir. Yol, yemek vs. içermez.
10. Yaşam Merkezi ücretinin taksitleri için son ödeme tarihi her ayın en geç 3(üç)’üdür. Her ayın 5’inde cari hesabında miktarı ne olursa olsun ödenmemiş bakiyesi olan konaklayanın turnike geçişi otomatik olarak kapanır. 3 gün imza ile giriş yapabilen konaklayanın 3 gün sonra hala bakiyesi var ise yaşam merkezine girişi kapatılır.
11. Konaklayanlar oda teslim işlemi sonrası odada meydana gelen hasarlardan sorumludur. Tespit edilen hasarın ücreti Konaklayanın hesabına borç olarak kaydedilir. Konaklayan Atatepe OYM A.Ş. tarafından bildirilen tarihler arasında ödemesini gerçekleştirir. Bildirilen son ödeme tarihinde ödemesini tamamlamamış olan konaklayanın turnikesi otomatik olarak kapanır. 3 gün imza ile giriş yapabilen konaklayanın 3 gün sonra hala bakiyesi var ise yurda girişi kapatılır.
12. Bir önceki dönemden Yaşam Merkezi borcu olan Konaklayanlara kesinlikle Yaşam Merkezinde oda tahsisi yapılmaz.
13. Her sözleşme yılına ait konaklama ve hizmet bedeli ücretlerini, son ödeme tarihine kadar ödemeyen Konaklayanların yaşam merkezi ile ilişiği kesilir.
14. Yaşam Merkezinden çıkarılma cezası alan Konaklayanın sözleşmesi tek taraflı fesih olacağı için, konaklayanın odasını ve zimmetlerini teslim tarihi esas alınarak nihai hesap yapılır. Tüm borç bakiyesi peşin olarak tahsil edilir.

5.YAŞAM MERKEZİ ÜCRETLERİ

1. Yıllık hizmet bedeli her yıl Mayıs ayında açıklanır ve açıklandığı tarihte yürürlüğe girer.
2. Misafir ücretleri gecelik olup Konaklayanın misafirinin ücreti, konaklayandan tahsil edilir.( Misafir kabul şartlarına bakınız)
3. Ödemeler ve diğer mali hususlar sözleşmede belirtildiği gibidir.
4. Yaz okulu ücretleri her yıl mayıs ayında belirlenir.
5. Sözleşmenin iptali halinde MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği şartları uygulanır.

6.YAŞAM MERKEZİ SÖZLEŞMESİ’NİN UZATILMASI

1. Yeni dönemde sözleşmesini yenilemek isteyen konaklayanlar belirlenen başvuru tarihlerinde Sözleşme Yenileme dilekçelerini iletirler.
2. Sözleşmesini yenilemek isteyen öğrencilerin disiplin dosyaları ve ödeme dosyaları incelenir. Konaklayanın yaşam merkezindeki disiplin ve davranışları ve taksit ödemeleri incelenerek sözleşmelerinin yenilenmesi kabul veya red edilebilir. Disiplin cezası veya yasaklı hali bulunmayan öğrencilerin öğrenci yerleşim programı ile eski odalarına kayıtları alınır. Kayıtları yenilenen öğrencilere sözleşmeleri e-posta yolu ile gönderilir.
3. Yeni dönemde de konaklamaları kabul edilen öğrencilerin belirlenen tarihler arasında sözleşmelerini yenilemeleri ve gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan veya işlemlerinde eksik bulunan konaklayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar ve yerlerine yeni kayıt alınır.
4. Yeni dönem için belirlenen ve sözleşmenin imzalanması ile geçerli olmaya başlayan Yaşam Merkezi ücretinin de son ödeme tarihine kadar yatırılmasından ve diğer evraklarında tesliminden sonra tüm işlemler tamamlanmış olur.
5. Yaşam Merkezi ücretinin ödenmesi Konaklayanın Yaşam Merkezinde kalabileceği anlamına gelmez. Konaklayan ödeme yaptığına dair belgeyi ve tüm evraklarını teslim ettikten sonra odasını teslim alabilir.
6. Sözleşmenin yenilenmesi ile birlikte sözleşme şartları ve yönerge yürürlüğe girmiş sayılır. Konaklayan ve veli bu dönemde de hasarlar ve kurallardan sorumlu sayılır.

7.SÖZLEŞMENİN FESHİ

Yönerge belirtilen kurallara aykırı davranılması, çıkarılmayı gerektirecek disiplin cezası alınması, Sözleşmede belirtilen fesih şartlarının gerçekleşmesi Yaşam Merkezi lehine tek taraflı sözleşme feshi sebebidir.

8.YAŞAM MERKEZİ ÜCRETİNİ VEYA TAKSİDİNİ GECİKMELİ YATIRANLAR VEYA YATIRMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

1. Yaşam Merkezi ücreti ödemesini gecikmeli olarak yapanlara yasal faiz oranı ile vade farkı tahakkuk ettirilir
2. Yaşam Merkezi ücretini son ödeme tarihine kadar ödemeyen Konaklayanın oda kartı ve Yaşam Merkezi giriş turnikesi kullanıma otomatik olarak kapanır. 3 gün imza ile giriş yapabilen konaklayanın 3 gün sonra hala bakiyesi var ise yaşam merkezine girişi kapatılır.
3. Yaşam Merkezi ücretini sözleşmede belirtilen ödeme planına aykırı olarak bir eğitim yılında 3 defa aksatmış olanların sözleşmesi Atatepe A.Ş. lehine tek taraflı olarak fesh edilir ve Yaşam Merkezi ile ilişiği kesilir. Bu Konaklayanlar azami 3 gün içinde Yaşam Merkezini boşaltmak zorundadırlar. Oda boşaltılmazsa, oda eşyaları Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nce depoya alınır. Konaklayan tarafından depodan teslim alınmayan eşyalar 1 hafta sonra çöp merkezine veya hayır kurumlarına gönderiir. Depoya alınan malzemelerden Yaşam Merkezi Müdürlüğü sorumlu değildir.
4. Konaklama ve hizmet bedeli taksitini ödemeyi geciktirdiği için bir dönem içinde 2 veya daha fazla uyarı almış Konaklayanlar, sonraki öğretim yıllarında Yaşam Merkezlerine kabul edilmeyebilirler veya yeni dönemde taksit kullanma haklarını kaybedebilirler.

9.ORTAK KULLANIM ALANLARININ HASAR TAZMİNİ

1. Her bina ve her kat, sakinlerinin ortak kullanım alanıdır. Bu alanların ve bahse konu alanda bulunan eşyaların bozulmadan ve kırılmadan, teslim alındığı gibi kullanımı Yaşam Merkezi sakini Konaklayanların sorumluluğundadır.
2. Ortak alanlardaki eşyaların yeri değiştirilemez, eşyalar odalarda kişisel kullanıma tahsis edilemez. Bu sebeple Yaşam Merkezi binalarında veya eklentilerinde değişiklik yapan ve hasara neden olan Konaklayan meydana gelen hasarı tazmin etmekle yükümlüdür.
3. Eğer birden fazla Konaklayan o hasara neden olmuşsa ortaya çıkan mali zarar Konaklayanlar arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir.
4. Bir katın veya bir binanın ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarın kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiş ise, zarar, hasarın ortaya çıktığı alana göre o katta ya da o binada oturanların aralarında eşit olarak bölüştürülerek ödeme günündeki maliyeti üzerinden tahsil edilir veya Konaklayanların hesabına borç kaydedilir.

10. YAŞAM MERKEZLERİNİN OLAĞANÜSTÜ KAPATILMASI

1. Yaşam Merkezinde kalan konaklayanların huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması
2. Yaşam Merkezinin bir bölümünün dahi olsa, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da Yaşam Merkezi yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması
3. Yaşam Merkezinin düzeninin bozulması, yönetimin çalışma ya da öğrencilerin güven içinde barınma olanaklarının kalkması
4. Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa Yaşam Merkezinin işgal edilmesi hallerinde Yaşam Merkezi süreli ya da süresiz olarak kapatılır. Kapatma kararını vermeye Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İcra Kurulu yetkilidir.

11.ACİL DURUMLAR VE GÜVENLİK

1. Acil Durumlar: Konaklayanlar hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili Yaşam Merkezi ve bina sorumlularına haber vereceklerdir.
2. Yangın Güvenliği: Duman detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerinin kurcalanması ve amacı dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. İtfaiyenin gelmesiyle sonuçlanan yanlış alarmlar sonucunda, ilgili kişi ve kişiler para cezası öderler.
3. Güvenlik Kameraları: Yaşam Merkezi güvenlik amacıyla 7/24 kameralarla izlenmektedir. Güvenlik kameraları ve diğer tüm güvenlik malzemelerinin kurcalanması ve amacı dışında kullanılması kesinlikle yasaktır
4. Kimlik kartı: Konaklayanlar herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen Atatepe öğrenci Yaşam Merkezleri görevlilerine hem ad ve soyadlarını söylemek hem de kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

GENEL HUSUSLAR


1.YAŞAM MERKEZLERİNE YERLEŞME VE AYRILMA İŞLEMLERİ

a.)YAŞAM MERKEZİ ODA TESLİM İŞLEMLERİ

1. Yaşam Merkezine yerleşme işlemleri sadece hafta içi 9:30-12:00 ile 14:00-16:30 arası gerçekleşir.
2. Konaklayan yaşam merkezine giriş tarihini 1 hafta önce bildirerek ve randevu alarak kesinleştirir.
3. Konaklayanın Yaşam Merkezi odası Yaşam Merkezi Müdürlüğü yetkililerince Oda Giriş Formunda yer alan demirbaş listesine göre sayılır. Konaklayan odasını eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını belirten Oda Giriş Formunu Yaşam Merkezi Müdürlüğü yetkilisi ile karşılıklı olarak imzalar. Konaklayan, odasını mutlaka kendisi tüm detayları ile kontrol etmeli gördüğü hasar veya eksikleri 24 saat içerisinde kayıt ofisine bildirmelidir.
4. Teslim tutanağına işlenmemiş tüm arıza ve hasarlardan Konaklayan sorumludur.

b.)YAŞAM MERKEZİNDEN AYRILIŞ

1. Konaklayan ile Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ancak sözleşme bittiğinde veya sözleşme fesih şartlarından biri meydana geldiğinde sona erer.
2. Konaklayan sözleşmesini yenilemek istemiyorsa Atatepe tarafından belirlenen tarihe kadar hangi tarihte ayrılacağını bildiren dilekçeyi Atatepe Yaşam Merkezi öğrenci işlerine teslim eder.
3. Sözleşmesini yenilemeyecek öğrenciler ,Yaşam Merkezinden çıkış yapacakları kesin tarihi ilan edilen tarihler arasında idareye yazılı olarak bildirir ve odasını teslim etmek için randevu alır. Ayrılma ve oda boşaltma işlemleri en geç Haziran ayının 29’una kadar yapılır. Randevu almadan gelenlerin işlemleri tüm randevuların sonuna bırakılır.
4. Konaklayan Yaşam Merkezinden ayrılırken, Yaşam Merkezi odası kontrol edilir, malzeme ve demirbaş eşyaya zarar verip vermediği ve Yaşam Merkezi borcu olup olmadığı belirlenir. Varsa zarar ve Yaşam Merkezi borcu tahsil edilir. Borcu olmayan öğrenciye senetleri verilir. Oda kartı teslim alınır ve Yaşam Merkezi çıkış belgesi verilir.
5. Yaşam Merkezi çıkışında oda düzenli ve temiz olmalıdır
6. Hesabında borç bulunanların odası ve zimmetleri teslim alınsa dahi hesabı ile ilgili yasal işlemler devam eder.
7. Konaklayanlar, Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nce belirlenen Yaşam Merkezi çıkış tarihleri arasında Yaşam Merkezi odalarından çıkış yapmak zorundadırlar. Belirtilen tarihe kadar çıkış işlemlerini yapmayan, sözleşmesini yenilemeyen veya Yaşam Merkezi Çıkış Prosedürünü tamamlamadan giden Konaklayanların oda teslim işlemi Yaşam Merkezi yetkilisi tarafından yapılır. Oda teslim işlemi sırasında tespit edilen hasarlardan Konaklayan sorumludur.
8. Çıkış İşlemlerini yapmayan Konaklayanların eşyaları, Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından toplatılarak aynı gün çöp merkezine ya da Yaşam Merkezi yönetimince hayır kurumlarına gönderilir. Yaşam Merkezi Müdürlüğü Konaklayanlar tarafından bırakılan eşyalardan sorumlu değildir. Konaklayan, eşyasında oluşabilecek herhangi bir zarar ve kayıptan Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nü sorumlu tutamaz.
9. Sözleşmesini yenilememiş, çıkış işlemlerini yapmamış veya çıkış işlemlerini yaptığı halde çıkış tarihini aşmış Konaklayanlardan her gün için misafirhane günlük ücreti tahsil edilir.
10. Yaşam Merkezinden çıkış işlemleri sadece hafta içi 9:30-12:00 ile 14:00-16:30 arasında yapılır.

2.ATATEPE ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ’NDE YAŞAYIŞ, İŞLEYİŞ VE KURALLAR

a.)ODA DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

1. Çeşitli sebeplerle oda değiştirmek isteyen Konaklayanlar Öğrenci İşleri’ne yazılı dilekçe vermek suretiyle oda değişikliği taleplerini bildirirler. Oda değişim işlemleri idare tarafından açıklanan tarihler arasında yapılır. Oda değişimi talep eden konaklayanın açıklanan tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirmemesi halinde bir dönem boyunca yeniden oda değişimi talebi kabul edilmez.
2. Dönem içerisinde ancak idarenin uygun görmesi ve boş yatak olması veya başka oda değişimi isteyen olması durumunda oda değişim işlemi yapılabilir.
3. Konaklayanlar 1(bir) yıl içinde kendi isteği ve yönetimin gerekli gördüğü haller de dâhil en fazla 3 (üç) defa oda değiştirme hakkına sahiptir. Durumun devam etmesi halinde konaklayanın sözleşmesi yenilenmez.
4. Konaklayanın yanından 2.defa aynı sebepten oda arkadaşı oda değişim talebinde bulunursa bu kez konaklayanın odası değiştirilir. Yeni geçtiği odada da aynı şikayetler devam eder ise Konaklayanın yeni dönemde sözleşmesi yenilenmez.
5. Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. tarafından Konaklayana tahsis edilen odalar, hiçbir şekilde başkasına devredilemez, kullandırılamaz.
6. Yaşam Merkezi müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde açıklama yapmaksızın konaklayanın odasını değiştirebilir.

b.)ODA KARTI İŞLEMLERİ

1. Konaklayan oda kartını kaybetmesi halinde resepsiyon görevlisine gelerek bildirimde bulunur. Kaybolan oda kartı yasaklanarak konaklayana geçici kart verilir.
2. Konaklayan kaybolan kartını geçici kart süresi dolmadan bulursa geçici kart teslim alınarak eski oda kartı yeniden kullanıma açılır.
3. Geçici kartın süresi dolmasına rağmen Konaklayan kaybolan kartını bulamazsa yeni oda kartı yapılır. Yeni oda kartının ücreti 30.00(otuz) TL’dir.
4. Oda kartını odasında unutan Konaklayan resepsiyon görevlisinden ‘kapı açma’ talebinde bulunabilir. Bu talep duruma göre konaklayana 1(bir) saat süreli geçici kart yapılması veya görevli tarafından kapının açılması şekline karşılanır.
5. Yaşam güvenliği içeren acil durumlar hariç olmak üzere Konaklayanların, bir eğitim yılı içinde toplam 3(Üç) kez kapı açma talepleri karşılanır. Konaklayanlanın daha sonraki kapı açma talepleri 5TL ücret karşılığında gerçekleştirilir.

c.)TATİL DÖNEMLERİ

1. Tatil dönemleri tadilat, bakım-onarım ve genel temizliğin yapıldığı dönemdir.
2. Konaklayanlar tatile gitmeden önce tüm eşyalarını kendilerine ait kilitli dolaplarda tutarak masa, yatakbaşı, komidin vs. üstlerini ve ortak kullanıma sunulan alanları boşaltarak odalarını genel temizliğe uygun, düzenli ve toplu bir şekilde bırakmalıdırlar. Bakım ve temizlik nedeni ile odalara teknik ekip, temizlik ekibi veya taşeron tamirat ekibi gireceğinden kaybolan veya hasar gören şahsi eşyalardan Yaşam Merkezi yönetimi sorumlu değildir.
3. Yastık, yorgan ve alez yıkama işlemleri tatil dönemlerinde yapılır. Bu sebeple tatil çıkışı yapmadan önce Konaklayanlardan Yaşam Merkezi’ne ait olmayan nevresimleri kullananların nevresimlerini çıkarmaları istenir.
4. Tatil dönemleri buzdolaplarının bakım-onarım ve temizliğinin de yapılması nedeniyle konaklayanların buzdolaplarını tamamen boşaltarak temiz bir şekilde bırakmaları gerekmektedir. Buzdolaplarında yiyecek bırakılması halinde tamamı çöp olarak değerlendirilerek tahliye edilecektir.
5. Konaklayanlar dolaplarında bozulacak, kokacak veya böceklenmeye sebep olacak yiyecek bırakmamalıdırlar. Aksi takdirde bu yiyecekler çöp olarak değerlendirilip temizlik görevlileri tarafından çöpe atılacaktır.

d.)YAŞAM MERKEZİ GÜNLÜK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

1. Yaşam merkezine son giriş saati Beytepe kampüsündeki barınma birimlerinde olduğu gibi hafta içi ve hafta sonu 02:00’dır. Milli Eğitim Bakanlığının ve Hacettepe Üniversitesinin açıklayacağı giriş ve çıkış saatleri ilan edildiği tarihten itibaren yaşam merkezinde de geçerli olacaktır
2. Konaklayan yaşam merkezinde kalmayacağı geceleri veya tatil çıkışlarını önceden, resepsiyon bankosunda bulunan “Çıkış” formunu doldurarak bildirmekle sorumludur.
3. Konaklayan ancak acil bir durum olması ve bu acil durumun belgelendirilmesi veya sınav dönemlerinde kütüphaneyi kullanması ve bu durumu kütüphaneden aldığı form ile belgelendirmesi koşulu ile geç giriş yapabilir.
4. Mazeretsiz geç girişler veya konaklayanın Çıkış formu doldurmadığı veya izinli olmadığı halde yaşam merkezinde kalmadığı geceler veliye sms yolu ile bildirilir.
5. Konaklayanın aylık turnike dökümleri, talep edilmesi durumunda Veliye e-posta yolu ile gönderilir.
6. Dönem sonu çıkışı ve Tatil dönemleri başlangıçlarında çıkış bildirimi yapılmaz.
7. Öğrencilerin dönüş takipleri velilere aittir.
8. Tatil dönemlerinin tadilat, bakım-onarım ve genel temizlik dönemi olması sebebiyle konaklayanların çıkışlarında ‘çıkış’ formunu doldurarak dönüş tarihlerini bildirmeleri gerekmektedir.

e.)YAŞAM MERKEZİ BİRİMLERİNE YAPILAN BİLDİRİMLER

1. Konaklayanlar tüm bildirimlerini yazılı olarak ilgili birime yaparlar. Sözlü yapılan, zamanında veya ilgili birime yapılmayan bildirimlerin geçerliliği yoktur.
2. Konaklayan tarafından bildirilen şikayetlerde, şikayete konu olan durum veya olayın doğruluğu araştırılır. Yapılan araştırma sonucuna göre kurallar gereği işlem yapılır.
3. Konaklayanlar tüm soru veya sorunlarını Öğrenci İşleri Birimi’ne iletirler.
4. Odada karşılaşılan arızalar için Resepsiyon bankosundan arıza formu doldurulur.

f.)ZİYARETÇİ KABULÜ

1. Yaşam Merkezimizde ziyaret saatleri 14:00-23:00 saatleri arasındadır.
2. Konaklayan ziyaretçi/misafirleri sadece Yaşam Merkezi tarafından belirlenmiş olan alana kabul edilir.
3. Ziyaretçilerin/misafirlerin verebileceği her türlü zarardan ziyaret edilen Konaklayan sorumludur.
4. Yaşam Merkezimizde misafirhane bulunmamakta, yatılı misafir kabul edilmemektedir. Ancak sadece bakım gerektiren hastalık zamanı ve acil durumlarda, önceden bilgi vermek koşulu ile konaklayanın 1. dereceden yakınları, bir (1) gece süreyle ve misafir ücreti ödeyerek kalabilirler.

 

g.)ORTAK ALANLAR VE KULLANIMLARI

1. Ortak alanlarda bırakılan eşyalar Yaşam Merkezimizin sorumluluğunda değildir. Kaybolan eşyaların takibi tarafımızdan yapılmaz.
2. Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlar dışındaki yerlere misafir/ziyaretçi kabul edilemez.
3. Konaklayanlar ortak alanları temiz kullanmak ve demirbaş malzemeleri uygun kullanmakla sorumludur.
4. Ortak alan demirbaş ve eşyalarına, bina ve eşyalarına zarar verilemez.
5. Ortak alan eşyaları odalara veya başka alanlara taşınamaz.
6. Konaklayanın çamaşırhane kullanımı için kendisine verilen anahtarı kaybetmesi halinde kilit değişim ücreti hesabına borç olarak kaydedilir.

h.)İNTERNET

İnternet hizmeti Hacettepe Üniversitesi tarafından sağlanmaktadır.
Wi-Fi bağlantısı sadece ortak alanlarda vardır.
Odalardan internet erişimi çalışma masalarının altında bulunan Ethernet girişleri ve kablosu ile sağlanmaktadır.

h.)ODALAR

1. Konaklayanlar Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar. Herhangi bir sebeple Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nün bilgisi dışında başka bir odada kalamazlar.
2. Konaklayan odasını kendisine teslim edildiği şekilde muhafaza etmekle sorumludur. Oda teslim işlemi sonrası meydana gelen hasarların tüm sorumluluğu konaklayana aittir.
3. Konaklayan odasını her daim toplu ve düzenli bulundurmakla sorumludur.
4. Odada konaklayanların ortak kullanımına sunulmuş olan eşyalar veya demirbaşlar oda sakinlerinden herhangi biri tarafından özel kullanımına tahsis edilemez.
5. Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen Konaklayanlara aittir. Değerli eşyalar her zaman kendilerine verilen çelik kasalarda ve kilitli dolaplarında muhafaza edilmelidir.
6. Kayıp ve hasardan Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ancak idari ve adli işlemlerin yürütülmesinde Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. tarafından Konaklayana yardımcı olunur.
7. Konaklayanlardan eşyalarını kilitli tutmaları, mesai saatleri içinde bakım veya temizlik için mesai saatleri dışında kontrol veya acil arıza tamiri için odalarına girilebileceğinden sadece banyodayken banyo kapılarını kilitli tutmaları istenir.
8. Yaşam Merkezi girişi esnasında konaklayana verilen oda kartı, turnike geçişi ve oda girişi için kullanılır.
9. Yaşam Merkezinde kalan Konaklayanların odası ve eşyaları güvenlik, temizlik, tadilat, onarım işleri ile Yaşam Merkezi ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla ve gerekli görüldüğü her durumda konaklayana sorulmaksızın yahut odada olup olmadığına bakılmaksızın günün herhangi bir saatinde Yaşam Merkezi Müdürü ya da Yaşam Merkezi Sorumlularınca kontrol edilebilir.
10. Konaklayan odada ise yetkililerce ikaz edildiği anda kapısını açmakla sorumludur.
11. Oda kartının Yaşam Merkezinde kalan/kalmayan başka bir şahsa verilmesi kesinlikle yasaktır.
12. Konaklayan Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nden habersiz oda değiştiremez.
13. Kız öğrenci barınan Yaşam Merkezlerimize erkek, erkek öğrenci barınan Yaşam Merkezlerimize bayan ziyaretçi alınamamaktadır.
14. Konaklayanlar katlarda, diğer Konaklayanları rahatsız edecek, gürültüye sebep olacak hal, hareket ve davranışlarda bulunamazlar.
15. Konaklayanlar, gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar.
16. Odalarda yalnızca, bilgisayar, mini buzdolabı, tıraş makinası, elektrikli diş fırçası, saç kurutma makinesi ve otomatik elektrik kesicili su ısıtıcı kullanılabilir.
17. Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edilirse, odadan alınır ve disiplin cezası verilir. Araç ve gereçlerin sahibinin ortaya çıkmaması durumunda odada kalan tüm Konaklayanlara savunma alınmaksızın disiplin cezası uygulanır.
18. Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nce odadan alınan elektrikli araç/gereç Konaklayanın ikametgah adresine karşı ödemeli olarak kargo ile yollanır. Teslim alınmayıp geri dönen kargoların ücreti Konaklayanın hesabına borç olarak kaydedilir. Elektrikli alet ise çöp olarak değerlendirilerek atılır.
19. Yaşam Merkezi Müdürlüğü kargoya verilen ve teslim alınmamış elektrikli araç ve gereçlerden sorumlu değildir.
20. Odaların önceliğinin uyumak olduğu unutulmamalıdır. Odalarda ve katlarda saat 23:00’dan sonra ses ve gürültü olmaması gerekir. Konaklayanların çevrelerine rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmaları, huzuru bozmaları ve müzik seti, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri yüksek sesle kullanmaları yasaktır.
21. Ziyaretçilerin odalara ve/veya katlara çıkması yasaktır. Ziyaretçi kural ihlali yapan Konaklayana disiplin cezası uygulanır.
22. Konaklayan odasını ve eşyalarını dağınık bulunduramaz. Oda toplu ve düzenli olmalıdır.
23. Oda elektriğini oda kartından başka bir şeyle çalıştırmak, elektrik sistemini aktif halde bırakarak odayı terk etmek yasaktır.
24. Konaklayan odada bulunan ve kendisine zimmetlenmiş olan demirbaşların yerini değiştiremez.
25. Yaşam Merkezi oda duvarlarına çivi çakmak, duvarların badana ve boyasını bozacak veya demirbaşa zarar verecek şekilde ayna, pano, poster, kağıt vb. yapıştırmak ve hasar verici fiillerde bulunmak yasaktır.
26. Yaşam Merkezi oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. hayvan beslenemez ve barındırılamaz.
27. Konaklayanlar odalarını belirtilen günlerde temizliğe uygun halde bulundurmalıdır.
28. Temizlik gününde odasını temizliğe uygun bulundurmayan veya dağınık bırakan Konaklayan uyarılır bir ertesi hafta gene dağınıklık devam ediyorsa dağınık olan bölümdeki eşyalar çöp torbalarına konularak temizlik yapılır. Aynı durumun tekrar etmesi durumunda disiplin cezası uygulanır.
29. Temizlik ekibinin işini zamanında yapmasına engel olunamaz, düzen aksatılamaz, odaya kabul edilmeyip daha sonra gelmesi istenemez.
30. Temizlik görevlileri odalarda kurallara aykırı olan halleri bildirmek ve odada bulundurulması yasak malzemelere el koymakla yetkilidirler.
31. Konaklayanlar odalarda kokabilir, bozulabilir veya bozulmuş, küflenmiş yiyecek bulundurmamalıdır.

i.)ODA TEMİZLİĞİ

1. Oda temizliğinin Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenen programa göre görevlilerce haftada bir yapılması zorunludur.
2. Konaklayana oda teslimi sırasında kişi başı 1 adet olmak üzere çalışma sandalyesi, yatak, yastık, yorgan ve alez; Kişi başı 2’şer adet olmak üzere yastık kılıfı, çarşaf ve nevresim ad, soyad, oda numarası ve tarafı belirtilerek zimmetlenir
3. Nevresim değişim işlemleri 15 günde bir yapılır. Konaklayana zimmetlenmiş olan nevresim takımı değişim işlemlerinde dönüşümlü olarak kullanılır. Yaşam Merkezimize ait olmayan nevresimlere herhangi bir işlem uygulanmaz.
4. Nevresim haftası lekeli olduğu tespit edilen ürünlerden lekesi çıkmayanlar yine konaklayana serilir. Konaklayan serilen lekeli ürünü kullanmak istemiyorsa Öğrenci işlerine giderek yeni ürün talebinde bulunur. Hasarlı veya lekeli ürün ücreti muhasebeye ödendikten sonra konaklayana yeni ürünü teslim edilir.
5. Konaklayanın zimmetli nevresim ve/veya mefruşat ürünlerini kullanmak istemediği durumlarda ise konaklayan Öğrenci işlerine giderek bildirimde bulunur. Konaklayanın kullanmak istemediği ürünler doldurduğu form ile kendisinden teslim alınır.
6. Buzdolabının, odada bulunan diğer dolap ve bazaların iç temizliğinden konaklayan sorumludur.
7. Konaklayanlar Yaşam Merkezlerinde şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo sabunu, tuvalet kâğıdı, vb.) kendileri temin ederler.
8. Klozetlere havlu kâğıt, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped ve benzeri malzeme atılamaz. Bu ve benzeri malzemeler çöp kovalarına atılır. Bu sebepler ile tıkanan tesisatların açılması için yapılan işlemler konaklayanın hesabına borç kaydedilir.
9. Odalarda bulunana çöp kovalarının dışında herhangi bir yere çöp atılamaz veya bırakılamaz. Çöp kovaları kuru atıklar içindir. İçinde sıvı olan çöpler ve içecek kutuları ancak içlerindeki sıvı boşaltıldıktan sonra ve çöp kovasına akmaları önlenecek şekilde atılabilir.
10. Temizlik günlerinin dışında konaklayanlar odalarındaki çöpleri kat hollerindeki çöp kovalarına sabah 8:00 ila 11:00 arasında atmakla sorumludur. Kapı önlerine çöp bırakılamaz.

j.)MUTFAK

1. Konaklayanlar mutfakta kullanacakları malzemeyi (fırın tepsisi, mikrodalga tabağı, mikser gibi) resepsiyondan ad, soyad ve oda numaralarını belirttikleri formu doldurarak teslim alırlar ve yine aldıkları yere teslim ederler.
2. Kullandıkları süre boyunca tüm malzemeler konaklayanın sorumluluğundadır. Kullanılan malzemeler temiz olarak teslim edilmelidir.
3. Mutfakları kullanan Konaklayanlar, güvenlik ve sağlığa uygunluk açısından, kullandıkları elektrikli cihazları emniyetli ve mutfağı temiz bırakmak zorundadırlar.
4. Mutfakta bırakılan tüm malzeme ve eşyalar rutin sabah temizliğinde çöp olarak değerlendirilerek atılır.

k.)ÇAMAŞIRHANE

1. Konaklayanlar çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma gibi işlemlerini Yaşam Merkezi binalarındaki çamaşırhanelerde yaparlar. Çamaşırhane ücretsizdir.
2. Çamaşırhane randevu sistemi ile çalışır. Randevu saatleri duyuru panolarında belirtilir. Bir kullanıcı 3 gün içerisinde ikinci bir randevu alamaz.
3. Çamaşırhaneyi kullanmak isteyen konaklayan kendisine belirtilen çamaşır ve kurutma makinelerini kullanmak şartı ile belirtilen saatte anahtarı resepsiyondan teslim alır ve yine belirtilen saatte resepsiyona teslim eder. Belirlenen randevu saatleri içerisinde kullandığı makinelerin tüm sorumluluğu konaklayana aittir.
4. Konaklayan kendisine verilen makinelerin dışında başka bir makine kullanamaz. Başkasının makinesini kullandığı tespit edilen konaklayanın çamaşırları görevli tarafından makineden çıkartılarak poşetlenir ve rafa kaldırılır.
5. Teslim edilen çamaşır veya kurutma makinelerinden birinde arıza olması halinde konaklayan durumu hemen Resepsiyon görevlisine bildirmelidir. Resepsiyon görevlisi arızalı makinenin tespitini yaptıktan sonra konaklayana yeni bir makine tahsis eder. Zamanında bildirilmeyen arızadan konaklayan sorumlu olacaktır.
6. Zamanında teslim edilmeyen, boşaltılmayan makinelerden çamaşırlar, görevlilerce alınarak çöp poşetlerine konulur ve üzerlerine makine numarası yazılır. 2 gün geçtiği halde alınmayan çamaşırlar Yaşam Merkezi müdürlüğünce çöp olarak kabul edilir ve hijyeni sağlamak gereği ile tahliyesi gerçekleştirilir.
7. Konaklayanlar çamaşırhaneyi kullanırken uygun malzeme kullanmak ve makinaları ve filtrelerini temiz bırakmakla sorumludur.
8. Ütüler fişleri çekili ütü masalarının ütü koymak için yapılmış haznelerine emniyetli biçimde konularak bırakılacaktır.
9. Konaklayan, randevu aldığı çamaşır makinesi başkası tarafından kullanılıyor ise kendisi müdahale etmeden resepsiyona haber verir.
10. Randevu saatinde anahtarını almayanların randevuları iptal edilerek başka bekleyenlere devredilir.

l.)TV-DİNLENME SALONU,ETÜD ODALARI VE FİTNESS SALONU

1. Konaklayanlar hobi oyunları gibi araç gereçleri resepsiyondan alırlar ve yine resepsiyona teslim ederler.
2. Fitness salonu 06:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
3. Ortak oturma alanı, ,fitness salonu, tv ve etüd odasında bırakılan tüm eşyalar her sabah rutin temizlik sırasında Yaşam Merkezi tarafından belirtilen alanlara toplanır. Her pazartesi bu alanlardan alınmayan eşyalar atılır.

m.)GENEL KURALLAR

1. Tüm Yaşam Merkezi binalarında, Konaklayan odalarında, dinlenme odaları, koridor, mutfak, çamaşırhane vb. ortak alanlarında sigara içmek yasaktır. Odalarında sigara izmariti bulunan konaklayanlar için de aynı kural geçerlidir.
2. Yaşam Merkezi binası ve odalarda alkollü içecek kullanmak, herhangi bir sebeple boş ve/veya dolu şişe bulundurmak yasaktır. Odalarda bulunan alkol şişeleri dolu ya da boş olsun Yaşam Merkezi yetkilisi tarafından odadan alınır ve imha edilir. Konaklayan herhangi bir hak iddia edemez. Odada bulunan tüm konaklayanlara disiplin cezası uygulanır.
3. Yaşam Merkezine aşırı derecede alkollü olarak giriş yapmak,
4. Odalarda ve mutfak harici genel kullanım alanlarında yemek pişirmek(tost, yemek, çorba vs.)
5. Konaklayan odasında, oda sakinleri dışında başka birini bulundurmak veya barındırmak,
6. Misafirlerin/ziyaretçilerin Yaşam Merkezi oda veya katlarına çıkması, Konaklayan odalarında misafir/ziyaretçi bulunması,
7. Yaşam Merkezi yöneticilerinin/görevlilerinin ve Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. personelinin çalışmalarını engellemek/gereksiz yere meşgul etmek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak,
8. Hacettepe Üniversitesi tarafından sağlanan internet hizmetinin herhangi bir şekilde aksamasına sebep olmak.
9. Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri karıştırmak ya da güçleştirmek,
10. Yaşam Merkezi yönetimince yapılan denetimlerde baza dolap sandık ve bavul gibi özel eşyalarını açık bulundurmamak açmayı reddetmek,
11. Yaşam Merkezi araç gereçlerini ve hizmetlilerini özel işlerde kullanmak,
12. Yaşam Merkezi sakinlerini veya başkalarını rahatsız etmek ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, tehdit veya hakaret etmek,
13. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak veya zarar vermek
14. Yaşam Merkezi yönetiminin ve görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak,
15. Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak,
16. Yaşam Merkezlerinde ticari amaçlı satış yapmak,
17. Yaşam Merkezi bölgesinde yaya yolu olarak kullanılan yollara ve Yaşam Merkezi binalarının önüne araçla gelmek,
18. Yaşam Merkezi penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak,
19. Su elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak yasaktır.

n.) DİĞER HUSUSLAR

1. Konaklayan kayıt esnasında verdiği bilgileri güncel tutmakla sorumludur. Kayıt dosyasında verilen adreslere yapılan tüm bildirimler alınmış kabul edilir.
2. Atatepe Öğrenci Merkezleri sadece gelen posta ve kargoları teslim alır, gönderimle ilgili herhangi bir işlem yapmaz.
3. Posta ve kargo ödemeleri Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezi personeli tarafından yapılmaz.
4. Yaşam Merkezine gelen posta ve kargolar eğer Öğrenci Yaşam Merkezinde değil ise resepsiyon görevlisi tarafından teslim alınır. Posta ve kargoların takibi ve sorumluluğu öğrenciye aittir.
5. Konaklayanlar vermiş oldukları siparişleri (yemek, su, kargo vs.) resepsiyona gelerek teslim alırlar.
6. El konulan tüm eşyalar hayır kurumlarına bağışlanır.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ


a.)UYGULAMA

Yaşam Merkezi Konaklayanları, Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri tarafından hazırlanan Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri Konaklayan Yaşam Merkezi Yönergesinde belirtilen tüm maddelere ve Yaşam Merkezi kurallarına uymak zorundadırlar.
1. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Disiplin kuralları**(Lütfen Ek.1’e bakınız.), Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ve Hacettepe Üniversitesinin suç saydığı tüm eylem ve davranışlar Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezleri işletmeleri için de geçerlidir.
2. Yaşam Merkezi panolarında ve/veya web sayfasında ilan edilen tüm kurallar uyulması gereken hükümlülüklerdir.
3. Cezaya İtiraz: Konaklayan, disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 5 gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.
4. Bu davranışlardan T.C.K. kapsamına giren fiiller hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
5. Yaşam Merkezlerinde ikamet eden tüm Konaklayanlarımız bu yönergenin Atatepe Öğrenci Yaşam Merkezlerinde kayıtlı mail adreslerine gönderilen en son güncel halinden sorumludurlar.
6. Konaklayanın almış olduğu her ceza Yaşam Merkezi dosyasına işlenir. Öğrencinin almış olduğu cezalar ailesine ve kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına yazılı olarak bildirilir.
7. Aileye yapılan yazılı bildirimler aileyi durumdan haberdar etmek içindir. Ailenin cezaya itiraz hakkı olmadığı gibi cezanın uygulanması için tebliğin aileye ulaşması koşulu aranmaz.

b.)DİSİPLİN CEZALARI

 

1. Disiplin cezaları tayin ve tespit edilirken disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı, daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği suç nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınabilir ve öğrencinin iyi hali değerlendirilerek bir alt ceza veya kötü hali değerlendirilerek bir üst ceza verilebilir. Aynı disiplin suçunun tekrarında bir üst ceza uygulanır.
2. Yaşam Merkezi kurallarına uymayarak, Yaşam Merkezinin düzen ve disiplinini bozucu davranışlarda bulunan Konaklayanlara verilecek cezalardır.
3. Yaşam Merkezi Yönetim Memuru Tarafından Yapılan Sözlü Uyarılar: Yaşam Merkezi Yönetim Memuru gerekli gördüğü hallerde Konaklayana direkt sözlü olarak ifade ederek uyarıda bulunabilirler.
4. Yaşam Merkezi Yöneticisi Tarafından Yapılan Uyarılar: Yaşam Merkezi Yöneticileri tarafından verilen uyarılardır.
5. Yaşam Merkezi Yazılı Uyarı Cezası: Konaklayana Yaşam Merkezi Müdür Yardımcısı tarafından davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
6. Yaşam Merkezi Kınama Cezası Konaklayana Yaşam Merkezi Müdürlüğü’nce verilen disiplin cezalarıdır.
7. Yaşam Merkezinden Geçici Sure İle Çıkarma: Yaşam Merkezi Komisyonu’nun inisiyatifinde bulunmak üzere kesin çıkarma cezası almış olan konaklayanın iyi hali bulunması ile cezasının hafifletilmesi durumunda verilen uzaklaştırma cezalarıdır.
8. Yaşam Merkezinden Kesin Çıkarılma: Konaklayanın Yaşam Merkezi ile ilişiğinin kesilmesidir. Yaşam Merkezi Komisyonu’nca görüşülerek verilen cezalardır. Tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde Konaklayan Yaşam Merkezinden çıkmak zorundadır. Yaşam Merkezi güvenliğini tehdit edici durumlarda Konaklayanın Yaşam Merkezinden çıkarılması 24 saat içinde yapılır.

c.)KOMİSYON GÖRÜŞMESİNE GEREK OLAMADAN KESİN ÇIKARILMA İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI DURUMLAR

1. Yaşam Merkezine girmek için verdiği bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
2. Yaşam Merkezi görevlilerini yanıltmaya, aldatmaya yönelik davranışlara teşebbüste bulunmak veya gerçekleştirmek.
3. Turnike sisteminden kural dışı geçiş yapmak
4. Aynı veya başka sebeplerle birden fazla disiplin cezası almak, kusurlu davranışa devam etmek.
5. Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve patlayıcı araçlar (havai fişek, maytap vs.) bulundurmak veya kullanmak.
6. Yaşam Merkezi bölgesinde ve odalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yardımcı eşya bulundurmak ve kullanmak. Yaşam Merkezi Yönetimi gerekli gördüğü hallerde bireysel veya topluca saç örneği ile yapılmak koşuluyla uyuşturucu testi isteyebilir. İstenilen test 15 gün içerisinde yaptırılarak sonucu Yaşam Merkezi Mü
7. Hırsızlık yapmak.
8. Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü duruma düşmek.
9. Yaşam Merkezi yönetimine ve/veya personeline kaba davranışta, söylemlerde ve saldırıda bulunmak.
10. Yaşam Merkezine aşırı derecede alkollü olarak giriş yapmak, Yaşam Merkezinin düzenini bozmak, gürültü yapmak ve etrafa zarar verici davranışlarda bulunmak
11. Yaşam Merkezi sakinlerine saldırmak ve yaralamak.
12. Yasaklanmış yayınları Yaşam Merkezine sokmak 13. Yaşam Merkezi içinde kumar oynamak oynatmak
14. Yaşam Merkezine kayıtlı olmayan bir şahsın Yaşam Merkezine girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek
15. Yaşam Merkezi yönetiminin veya soruşturmacıların çağrılarına uymamak ya da çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ya da geçersiz kılmak
16. Başkasına ait kimlik kullanmak veya ibraz etmek. Kimliğini başkasına kullandırmak.
17. Yaşam Merkezi eşyasını Yaşam Merkezinden çıkarmak
18. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak (Yaşam Merkezi odalarında bulunan detektörleri kapatmak, gereksiz yere alarmın çalmasına sebebiyet vermek vb.).
19. Yangın söndürme cihazları ile oynamak ve bunları yangın söndürme amacı dışında kullanmak.
20. Yaşam Merkezi yönetimine uygulamalara ve yönetmeliklere karşı; tek başına veya toplu olarak imza toplamak veya imzalamak başkalarını buna katılmaya kışkırtmak veya zorlamak
21. Devlet yönetimine veya yöneticilerin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacı ile her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak Yaşam Merkezi içinde toplantı ya da tören düzenlemek söylev vermek
22. Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyecek ya da bozucu amaçlarla Yaşam Merkezilerinde yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer davranışlarda bulunmak
23. Yaşam Merkezi binası içerisinde yahut dışarısında devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek
24. Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere üye olmak, yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak ya da faaliyetlerde bulunanlara yardımcı olmak
25. Bu yönergece kesinlikle yasak olduğu açıkça bildirilen kurallara uymamak

Sonraki Sayfa