Kayıt İşlemleri


İSTENİLEN EVRAKLAR VE KAYIT İŞLEMİ 

 

1-)Kayıt işleminin tamamlanmasıiçin istenilen tüm belgelerin, imzalanmış sözleşme ve senetlerin ilgili ofiseteslimi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış olur. Buişlemlerden herhangi biri zamanında gerçekleşmezse kayıt işlemi iptalolur. 

 

2) Konaklayanlar Atatepe ÖğrenciYaşam Merkezleri İnşaat Turizm A.Ş. ile bir eğitim yılı süreli YaşamMerkezi sözleşme ve yönergesi ile sözleşmeye bağlı  senetleriniimzalamak zorundadırlar.

 

3) Hacettepe ÜniversitesiBeytepeKampüsü öğrencilerinin başvurularından Yaşam Merkezi kabul şartlarına uygunlukteşkil edenlerden  Yaşam Merkeziyönetimince onaylanan liste doğrultusunda kabul yapılır.

 

Yaşam Merkezine başvurusu kabuledilen Konaklayanlar, kabul edildiklerine dair bilgilendirilir. Konaklayankendisine bildirilen süre içerisinde ilan edilen hesaba ödemesinigerçekleştirir.

 

Verilen süre içinde maliişlemlerini tamamlamayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlarvebaşvuruları geçersiz sayılır. Ve yerlerine yedek listedeki diğer başvurusahiplerininin başvuruları kabul edilir.

 

4)        Yaşam Merkezi başvurusu kabul edilmiş olan Konaklayanın kayıt işleminitamamlaması ve Yaşam Merkezine yerleşmesi için gerekli olan aşağıdaki belgelerbelirtilen süre içerisinde öğrenci işleri ofisine teslim edilir.

 

A-) İDARİ BELGELER

 

1)        Sözleşme ve ekleri 

 

2)        2 adet son 2 aylık dönemde çekilmişolan vesikalık fotoğrafı

 

2)         Vukuatlı ve ikametgahlı nüfus kayıt dökümünü

 

3)         Nüfus cüzdanı fotokopisini

 

4)         Adli sicil kaydını

 

5)         Öğrenci Belgesini

 

6)          Topluyaşama engeli olmadığına, bulaşıcı hastalığı olmadığına  dair hastaneden alınmışsağlık raporu (özellikle HIV, Hepatit B-C VE Tüberküloz testleriniziyaptırmanız önemle tavsiye edililir)

 

7)         Kan grubu testi

 

8)           Özelsağlık sorunu var ise buna dair raporu ve sürekli kullandığı ilaçlar (acildurumlarda sağlık görevlilerine bilgi verenilmek için gereklidir.)

 

9) Velilerin iletişim bilgilerininde doldurulduğu başvuru formu

 

B-) MALİ BELGELER (Sadece taksitliödeme talep edenler için)

 

1-)    Taksitliödeme talep edenler için borçlu ve kefilin çalışma ve gelir durumlarınıgösterir belge.

 

2-) Borclunun imza sirküsü

 

C-) YABANCI UYRUKLULAR İÇİN

 

Konaklayan yabancı uyruklu iseemniyet makamlarından alınacak Türkiye’de oturma izni verildiğine dair belgeyi,pasaportunun tasdikli fotokopisini ve İnterpol’den alacağı sabıka kaydınınolmadığına dair belgeyi hazırlayarak Yaşam Merkezi kaydı sırasında YaşamMerkezi Müdürlüğü yetkililerine teslim eder.